Informatie zorgverzekeraars

Belangrijke wijziging voor CZ-verzekerden zonder aanvullende tandartsverzekering

M.i.v. 27 mei 2022 heeft CZ een nieuwe declaratie afhandeling voor onverzekerde zorg.

CZ neemt geen declaraties meer in behandeling van patiënten die geen aanvullende tandartsverzekering hebben. Daarom ontvangt u nu de gehele nota rechtstreeks van ons. Eerder schoot CZ alle nota’s voor en ontving u de nota van CZ.

Wij kunnen bij CZ alleen nog maar declaraties indienen van patiënten die een aanvullende tandartsverzekering hebben afgesloten.

Uitzonderingen hierop zijn:

  • jeugd onder 18 jaar
  • verrichtingen die vergoed worden uit de basisverzekering, bv volledige prothese, klikgebit, bijzondere tandheelkunde

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt met ons contact opnemen. Of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.